Dziękujemy również niewymienionym wyżej służbom, mianowicie Zespołom Ratownictwa Medycznego z Zakopiańskiego Szpitala Powiatowego oraz Funkcjonariuszom Policji.